อายุความ

 สำหรับในเรื่องอายุความในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่ดินนั้นมีความสำคัญ เพราะอาจทำให้ได้สิทธิหรือเสียสิทธิ ต่างเป็นประเด็นสำคัญ อายุความแต่ละเรื่องย่อมแตกต่างกันไปตามข้อเท็จจริงแต่ละเรื่อง เช่นการครอบครองปรปักษ์,การแย่งการครอบครองในสิทธิครอบครองที่ดิน ,กำหนดให้คูู่กรณีไปฟ้องศาลภายในกำหนดระยะเวลาตามที่เจ้าพนักงานที่ดินได้ทำการไกล่เกลี่ยได้แจ้งให้ไปฟ้องศษลภายใน 90 วัน(ตามกฎหมายที่ดิน)