ภาระจำยอม

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ การทำหมู่บ้านจัดสรรจะมีทางเข้าออกที่เป็นถนนซึ่งถนนซึงถนนทั้งหมู่บ้านจะเป็นภารจำยอมให้กับลูกบ้านทั้งหมดเพื่อติดต่อกับทางสาธารณะ