ที่ดินตาบอด ที่ดินไม่มีทางออก หรือที่ดินที่ถูกปิดล้อม

 กรณีเจ้าของที่ดินแปลงใด โดนที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกไปสู่ทางสาธารณะได้ เจ้าของที่ดินที่ถูกปิดล้อม สามารถขอให้เจ้าของที่ดินที่ปิดล้อม ให้ยอมเปิดทางให้ผ่านที่ดินออกไปสู่ทางสาธารณะได้ ซึ่งทางดังกล่าวตามกฎหมายเรียกว่า "ทางจำเป็น" นั่นเอง