คู่สมรสขอให้ลงชื่อร่วมในโฉนดที่ดิน

ทนายที่ดิน มีเรื่องเล่า คู่สมรสที่หาทรัพย์สินมาได้ร่วมกันระหว่างสมรส สามารถขอให้ลงชื่อตัวเองร่วมกับสามีภรรยาได้หรือไม่ 

เรื่องนี้ทนายที่ดิน ขอบอกท่านว่า ได้มีคำวินิจฉัยของศาลฎีกา เคยวินิจฉัยไว้แล้ว นั่นคือ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2013/2535  ที่วินิจฉัยทำนองว่า สิทธิของคู่สมรสที่จะร้องขอให้ลงชื่อตนเป็นเจ้าของรวมในเอกสารสำคัญตามที่บัญญัติไว้ใน ป.พ.พ.มาตรา 1475 สามารถทำได้  และสามารถทำได้ตลอดเวลาตราบเท่าที่ยังมีความเป็นสามีภริยากันอยู่
 
และยังมีฎีกาที่ 901/2536 วินิจฉัยในทำนองเดียวกัน