ทนายที่ดิน เป็นการรวมตัวกันของนักกฎหมาย ทนายความที่ดำเนินการให้คำปรึกษา แก้ปัญหาและรับเป็นทนายความว่าต่างแก้ต่างในเรื่องที่ดินโดยเฉพาะ หลังจากมีการใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ 2497 จึงเป็นกฎหมายที่บังคับใช้สำหรับทุกท่าน นอกจากนั้นยังมีกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอื่นที่มีความเกี่ยวพันกันอีก ตลอดจน พระราชบัญญัติต่าง ๆ กฎกระทรวงต่างๆเป็นอันมากที่มีออกมา รวมถึงบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาที่กำหนดการกระทำใดๆที่ในเรื่องที่ดินที่ทำให้มีความผิดในคดีอาญา
ทนายที่ดินตระหนักถึงความถูกต้องในการทำนิติกรรมสัญญาตลอดจนให้คำปรึกษาในกรณีต่างเกี่ยวกับการทำนิติกรรมสัญญาเพื่อให้ได้ประโยชน์ถูกต้องและเป็นธรรม
แต่อันที่จริงปัญหาต่างมักจะเริ่มมาจากข้อเท็จจริงแล้วจะนำมาปรับอิงกับข้อกฎหมาย ทนายที่ดิน อาศัยประสบการณ์และการดำเนินคดีเท่าที่ผ่านมา ให้คำแนะนำ แก้ปัญหาได้อย่างมีระบบและถูกวิธี
ทนายที่ดินให้บริการทางด้านกฎหมายที่ดินโดยเฉพาะ รับปรึกษาอรรถคดีที่ดิน,ให้บริการนิติกรรม ธุรกรรมต่างๆตามหลักกฎหมาย ข้อบังคับต่างของกรมที่ดินที่ประกาศให้ใช้บังคับเกี่ยวกับที่ดิน ตลอดจนรวมถึงกฎหมาย ระเบียบต่างที่ใช้กับเรื่องที่ดิน ทนายที่ดินจึงมีบริการให้คำปรึกษาในเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ทนายที่ดินและทีมงานยินดีให้บริการ
โทรมาปรึกษาได้ที่ 081-8383540 ,065-5671767
หรือที่ อี-เมล์ dung_01@hotmail.com, tanaidd@gmail.com
ปัจจุบันมีการใช้ line ในการติดต่อหาทนายมากขึ้น
line ID 0818383540 ชื่อ ทนายดุง(ท่านใดเพิ่มเพื่อนช่วยโทรแจ้งด้วยครับ ทนายจะได้เพิ่มท่านเป็นเพื่อนเพื่อติดต่อ พูดคุยปัญหาต่าง ยินดีให้บริการ)
พร้อมให้คำปรึกษา

กิ่งไม้หรือรากไม้ของเพื่อนบ้านรุกเข้ามาในบ้าน ทำอย่างไร?

ปัญหาเพื่อนบ้าน .... ที่กิ่งไม้หรือรากไม้ของเพื่อนบ้านรุกเข้ามาในบ้านหรือที่ดินเรา จะแก้ไขปัญหาอย่างไร วันนี้ทนายที่ดินมีคำตอบ

สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน คือ อะไร?

สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน คือ อะไรกันนะ? วันนี้ ทนายที่ดิน จะมาไขข้อข้องใจของใครหลายๆคน

สิทธิเหนือพื้นดิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สิทธิเหนือพื้นดิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๑๐ เจ้าของที่ดินอาจก่อให้เกิดสิทธิเหนือพื้นดินเป็นคุณแก่บุคคลอื่น โดยให้บุคคลนั้นมีสิทธิเป็นเจ้าของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งเพาะปลูก บนดินหรือใต้ดินนั้น

สิทธิอาศัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติเรื่องสิทธิอาศัยไว้ในมาตรา ๑๔๐๒ บุคคลใดได้รับสิทธิอาศัยในโรงเรือน บุคคลนั้นย่อมมี สิทธิอยู่ในโรงเรือนนั้นโดยไม่ต้องเสียค่าเช่า ถ้าให้สิทธิอาศัยโดยมีกำหนดเวลา กำหนดนั้นท่านมิให้เกินสามสิบปีถ้า กำหนดไว้นานกว่านั้น ให้ลดลงมาเป็นสามสิบปี การให้สิทธิอาศัยจะต่ออายุ ก็ได้ แต่ต้องกำหนดเวลาไม่เกินสามสิบปีนับแต่วันทำต่อ

ภาระจำยอม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๗ อสังหาริมทรัพย์อาจต้องตกอยู่ในภาระจำยอมอันเป็นเหตุให้เจ้าของต้องยอมรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบถึงทรัพย์สินของตน หรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างอันมีอยู่ในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินนั้น เพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่น

การได้สิทธิครอบครองบนที่ดิน โดยผู้อื่นยึดถือไว้ให้ ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๖๘

การได้สิทธิครอบครองบนที่ดิน โดยผู้อื่นยึดถือไว้ให้ ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๖๘ บุคคลอาจได้มาซึ่งสิทธิครอบครอง โดยผู้อื่นยึดถือไว้ให้

 ระวัง!! อย่าให้คนอื่นมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแทนเรา
ให้บุคคลอื่นถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแทน หากต่อมาเจ้าหนี้ของผู้ที่ถือกรรมสิทธิแทนเรายึดที่ดินนั้น เพื่อขายทอดตลาด เจ้าของที่แท้จริงจะร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึดได้หรือไม่ ทนายที่ดินจะพามาดูกัน
 คดีบาส มีดคู่ กับ 6 โจ๋ วัดม่วง จะเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 294 หรือมาตรา 299
เมื่อคู่กรณีสองฝ่าย สมัครใจเข้าต่อสู้กันในลักษณะของการชุลมุน จะเป็นความผิดตามมาตรา 294 หรือไม่ วันนี้ทนายที่ดินจะมาให้ความรู้สำหรับประเด็นนี้ มาตรา 294 ผู้ใดเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ระหว่างบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไป และบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เข้าร่วมในการนั้นหรือไม่ ถึงแก่ความตายโดยการกระทำในการชุลมุนต่อสู้นั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 สมัครใจวิวาท จะอ้างบันดาลโทษะได้หรือไม่ แนวฎีกาเทียบเคียงคดีบาส มีดคู่
การสมัครใจวิวาทกับการอ้างบันดาลโทสะ สามารถแยกพิจารณากันได้ตามส่วนและองค์ประกอบของแต่ละบท บางทีก็อ้างบันดาลโทสะได้ แต่บางข้อเท็จจริงก็อ้างไม่ได้ และการสมัครใจวิวาทไม่ตัดบทถึงขั้นปิดไม่ให้อ้างบันดาลโทสะเลย มีฎีกาสนับสนันบ้างหรือไม่ ทนายที่ดินจะพาไปชม
 จอดรถในห้างฯ แล้วรถหาย ห้างฯ ต้องรับผิดชอบหรือไม่
ถ้าวันนึงเราไปจอดรถในห้างสรรพสินค้าแล้วรถหาย ใครบ้างต้องรับผิดชอบ ทนายที่ดินจะพาไปดูครับ
 คู่สมรสขอให้ลงชื่อร่วมในโฉนดที่ดิน
ทนายที่ดิน มีเรื่องเล่า คู่สมรสที่หาทรัพย์สินมาได้ร่วมกันระหว่างสมรส สามารถขอให้ลงชื่อตัวเองร่วมกับสามีภรรยาได้หรือไม่ เรื่องนี้ทนายที่ดินช่วยท่านได้ ตามมาครับ
 ชาวบ้านด้วยกันแย่งสิทธิในที่ดินสาธารณะประโยชน์
ถ้าชาวบ้านด้วยกันแย่งสิทธิในที่ดินสาธารณะ หรือบุกรุกที่ดินที่ตนเองครอบครองอยู่ก่อน จะทำอย่างไร ใครมีสิทธิดีกว่า วันนี้ทนายที่ดินมีคำตอบ
 ข้อสันนิษฐานว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ซึ่งอาจถูกพิพากษาให้ล้มละลายได้
วันนี้ ทนายที่ดิน จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย ซึ่งเป็นเรื่องเข้าใจยากสำหรับชาวบ้านที่ไม่ได้ศึกษากฎหมาย ทนายที่ดินอยากให้ทุกท่านทราบว่า ในการฟ้องคดีล้มละลายนั้น ประกอบด้วยสาระสำคัญ 2 ส่วน นั่นคือ คือ 1.ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเป็นหนี้เจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท ส่วนนิติบุคคลนั้น กฎหมายกำหนดว่าไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท 2.ลูกหนี้ต้องมีหนี้สินล้นพ้นตัว ซึ่งวันนี้ ทนายที่ดิน จะไขสาระในประเด็นที่ 2 นี้ ว่าการมีหนี้สินล้นพ้นตัว เกิดขึ้นได้กี่กรณี
 คดีเช่าซื้อรถ หากคืนรถไม่ได้ให้ใช้ราคาแทน จะเรียกดอกเบี้ยได้หรือไม่
ทนายที่ดินมีสาระในคดีเช่าซื้อรถ มาเล่าให้ฟัง ปัญหาว่า ในคดีเช่าซื้อรถ หากคืนรถไม่ได้ให้ใช้ราคาแทน จะเรียกดอกเบี้ยจากจำนวนราคาได้หรือไม่
 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน)
ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) ให้นัดไต่สวน วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น.และสั่งให้ประกาศคำสั่งรับคำร้องขอและวันเวลานัดไต่สวนในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายอย่างน้อยหนึ่งฉบับไม่น้อยกว่าสองครั้งห่างกันไม่เกินเจ็ดวัน กับให้ส่งสำเนาคำร้องขอแก่เจ้าหนี้ทั้งหลายตามบัญชีรายชื่อเจ้าหนี้และแก่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง กรมบังคับคดี และให้ส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา ๙๐/๙ แห่งพระร
 หน้าที่แจ้งเกี่ยวกับสุขภาพ กรณีสัญญาประกันชีวิต
หน้าที่แจ้งเกี่ยวกับสุขภาพ กรณีสัญญาประกันชีวิต แม้ไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามเรื่องสุขภาพ ผู้เอาประกันก็ยังมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพ มิฉะนั้น สัญญาประกันชีวิตย่อมตกเป็นโมฆียะ
 การ“การเรี่ยไร”
การ“การเรี่ยไร” จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และจะต้องระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน กำหนดวิธีการที่จะทำการเรี่ยไร จำนวนเงินที่ต้องการเรี่ยไร และสถานที่ทำการเรี่ยไร และระยะเวลาสิ้นสุดไว้อย่างชัดเจน
 ประธานศาลฎีกาหญิงท่านแรก ประธานศาลฎีกาท่านที่ ๔๖
ประธานศาลฎีกาหญิงท่านแรก ประธานศาลฎีกาท่านที่ ๔๖ [มีผลวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓] ศาลยุติธรรม ขอแสดงความยินดี กับท่านเมทินี ชโลธร
 ผู้ครอบครองที่ดินแทนเจ้าของขายที่ดินโดยไม่มีสิทธิ ผู้รับโอนไม่มีสิทธิในที่ดิน
ผู้ครอบครองที่ดินแทนเจ้าของขายที่ดินโดยไม่มีสิทธิ ผู้รับโอนไม่มีสิทธิในที่ดิน ต้องถือว่าผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน
 ข้อสันนิษฐานว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว อั
ข้อสันนิษฐานว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว อันอาจถูกฟ้องขอให้ล้มละลายได้ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ มาตรา ๘ แม้ตามความเป็นจริงลูกหนี้จะไม่ได้มีหนี้สินล้นพ้นตัวอันจะเข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ ก็ตาม
 ลูกหนี้ที่อยู่ในบังคับของกฎหมายล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ มาตรา ๗
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ มาตรา ๗ ลูกหนี้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวอาจถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายได้ ถ้าลูกหนี้นั้นมีภูมิลำเนาในราชอาณาจักร หรือประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรไม่ว่าด้วยตนเองหรือโดยตัวแทนในขณะที่มีการขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย หรือภายในกำหนดเวลาหนึ่งปีก่อนนั้น
 ที่ดินที่เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ไม่สามารถซื้อขายหรือโอนได้
สาธารณะสมบัติของแผ่นดินจะโอนแก่กันมิได้ เว้นแต่อาศัยอำนาจแห่งกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา ป.พ.พ.มาตรา ๑๓๐๕
 สามีหรือภริยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอตั้งผู้จัดการมรดก
สามีหรือภริยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและได้อยู่กินด้วยกัน เมื่อเกิดทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกัน ถือว่าเป็นเจ้าของรวม จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิขอตั้งผู้จัดการมรดกได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา ๑๗๑๓
 เจ้าของรวมในที่ดินร่วมกับเจ้ามรดก ยื่นขอตั้งผู้จัดการมรดก ตาม ป.พ.พ.มาตรา ๑๗๑๓
เจ้าของรวมในที่ดินร่วมกับเจ้ามรดก ยื่นขอตั้งผู้จัดการมรดก ตาม ป.พ.พ.มาตรา ๑๗๑๓ ได้ เนื่องจากคำว่า "ผู้มีส่วนได้เสีย" ตามมาตรานี้ ไม่จำเป็นต้องเป็นทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรม เท่านั้น
 เจ้าของรวมขอให้ใส่ชื่อตนลงในโฉนดที่ดิน
เจ้าของรวมที่ไม่มีชื่อในโฉนดที่ดิน หรือในหนังสือสำคัญอื่น มีสิทธิขอให้ใส่ชื่อตนลงในโฉนดที่ดินหรือหนังสือสำคัญอื่นนั้นได้
 สิทธิรับมรดกของบุตรบุญธรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยมรดก มาตรา ๑๖๒๗ ให้ถือว่าบุตรบุญธรรม เป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย บุตรบุญธรรมจึงมีฐานะเป็นทายาท มีสิทธิรับมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรม
 การแบ่งที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์รวม หรือเป็นเจ้าของรวม
เจ้าของรวมในที่ดินคนใดคนหนึ่ง มีสิทธิเรียกให้แบ่งที่ดินให้แก่ตนตามส่วนได้ เว้นแต่มีนิติกรรมขัดอยู่ ป.พ.พ.มาตรา ๑๓๖๓,๑๓๖๔
 บ้านหรือเรือนที่ติดกันหลายหลัง อาจเป็นส่วนควบของกันและกันได้
บ้านหรือเรือนที่ติดกันหลายหลัง แม้จะสร้างไม่พร้อมกันก็อาจเป็นส่วนควบของกันและกันได้ ป.พ.พ.๑๔๔
 การซื้อขายบ้านโดยเจตนารื้อถอนบ้านออกไป ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน
การซื้อขายบ้านหรือเรือนโดยเจตนารื้อถอนบ้านออกไป ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน ตาม ป.พ.พ.มาตรา ๔๕๖
 การครอบครองปรปักษ์ "หุ้น" ในบริษัท
หุ้นในบริษัท ถือเป็นสิทธิในสังหาริมทรัพย์ชนิดหนึ่ง ดังนั้นจึงอาจได้กรรมสิทธิ์ในหุ้นโดยการครอบครองปรปักษ์ ตาม ป.พ.พ..มาตรา ๑๓๘๒ วรรคแรก
 อสังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดิน มีลักษณะเป็นการถาวร หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน รวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินด้วย
 การซื้อขายที่ดินที่ไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียน
การซื้อขายที่ดินที่ไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ มีผลเป็นโมฆะ สัญญาซื้อขายใช้ไม่ได้ เสียเปล่า ที่ดินยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายเช่นเดิม
 มรดก คือ อะไร ??
มรดก คือ... ทรัพย์มรดก นั้น มีความหมายกว้างกว่าที่เข้าใจกันทั่วๆไป นอกจากสิทธิแล้ว ยังกินความไปถึงหน้าที่หรือหนี้ด้วย ที่จะตกทอดไปยังทายาทเมื่อเจ้ามรดกตาย แต่อย่างไรก็ตามแม้หน้าที่หรือหนี้จะสามารถตกทอดไปยังทายาทได้ แต่ทายาทต้องรับผิดเพียงเท่าที่ไม่เกินทรัพย์มรดกที่ตกทอดแก่ตนเท่านั้น
 ที่ดินตาบอด ที่ดินไม่มีทางออก หรือที่ดินที่ถูกปิดล้อม
ที่ดินตาบอด ที่ดินไม่มีทางออก หรือถูกปิดล้อมไม่มีทางออกไปสู่ทางสาธารณะ
 สินส่วนตัว
สินส่วนตัว คืออะไร
 การขายฝาก
การขายฝาก ตามกฎหมายต้องทำเป็นสัญญาดังนั้น สัญญาขายฝากคือ สัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้
 ที่ดินมือเปล่า
ที่ดินมือเปล่า จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ความต้องการที่ดิน ในการทำกิน หรือเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย มีมากขึ้น ทำให้ที่ดินมีราคาแพง ตามอุปสงค์ อุปทาน ประกอบกับมีการ เปลี่ยนแปลงราคาประเมินราคาที่ดิน ของกรมธนารักษ์ใหม่ จึงทำให้ที่ดินแพงขึ้น ทั้งราคาตลาด(ราคาทั่วไป) ดังนั้นที่ดินมือเปล่าเท่ากับเป็นที่ดินที่ไม่มีโฉนด ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 ภาระจำยอม
การที่มีที่ดินและที่ดินนั้นติดภาระจำยอมเป็นเหตุให้เจ้าของที่ดินนั้นต้องรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบถึงสิทธิของตน หรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างอันมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น เพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมหรัพย์อื่น
 การมอบอำนาจ
เรื่องการมอบอำนาจ ในการทำธุรกรรมทีดิน ในการขอจดทะเบียนสิทธิ หากไม่สามารถไปดำเนินการ้ที่เชื่อที่สำนักงานที่ดิน จะมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดไปดำเนินการ ต้องเป็นผู้ที่เชื่อถือได้จริง